Samtidig har regnet bedret situasjonen over store deler av Vestlandet.

– Tørken fortsetter å utvikle seg langsomt på Østlandet og Sørlandet, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Lite nedbør de siste månedene har ført til svært lav grunnvannstand og lav vannstand i mange innsjøer og elver på Østlandet og Sørlandet.

Til helgen vil det være fire skogbrannhelikoptre i beredskap i Sør-Norge, tre flere enn vanlig. Skogbrannfaren over hele Sør-Norge har vært ekstremt høy i vår på grunn av lite nedbør, og det er til nå i år registrert nesten 700 skog- og gressbranner, ifølge forsikringsselskapet Skogbrand.

Denne helgen er det varslet moderat skogbrannfare på gult nivå over store deler av Østlandet, men faren vil øke utover våren.

– Det meste tyder på at det blir tørre forhold østafjells de nærmeste to ukene. Det ventes veldig lite nedbør og i tillegg blir det høyere temperaturer fremover, så situasjonen ser ikke ut til å bedre seg. Med dette øker også faren for skogbrann igjen, sier statsmeteorolog Dina Stabell ved Meteorologisk institutt.