Torsdag starter småviltjakta. Men skal du ha ammunisjon er det lite av det i Elverum

Torsdag 10. september starter småviltjakta. Men har du ikke jaktammunisjon fra i fjor eller tidligere, må du kjøpe det et annet sted enn i Elverum.