Avdekker stadig flere setningsskader. Strekningen med stengt riksveg 3 må derfor utvides kraftig

UTVIDER: En befaring avdekket at flere stikkrenner og setningsskader sør for Atna og nord for Hanestad også må utbedres.

UTVIDER: En befaring avdekket at flere stikkrenner og setningsskader sør for Atna og nord for Hanestad også må utbedres.

En befaring avdekket at flere stikkrenner og setningsskader sør for Atna og nord for Hanestad også må utbedres.

DEL

Statens vegvesen er som kjent i gang med utbedringsarbeider på riksveg 3 mellom Atna og Hanestad.

Mandag 3. september hadde entreprenørfirmaet Gjermundshaug Anlegg AS og Statens vegvesen en befaring hvor det ble avdekket at flere stikkrenner og setningsskader sør for Atna og nord for Hanestad også må utbedres.

Det er tidligere varslet at riksveg 3 vil være stengt for trafikk mellom Atna og Hanestad fra torsdag 13. september klokken 18.00 til mandag 17. september klokken 07.00.

Dette området utvides til å gjelde strekningen fra nord for avkjøringen til Koppang sentrum til litt sør for Alvdal sentrum i tidsrommet fra torsdag 13. september klokken 18.00 til lørdag 15. september klokken 06.00.

I samme tidsrom vil det være områder mellom Alvdal og Tynset hvor det er lokal lysregulering/manuell dirigering grunnet utbedring av setningsskader. I hele stengeperioden vil beboere kunne komme til og fra sine eiendommer.

I perioden mellom 13. september klokken 18.00 og 15. september klokken 06.00 vil riksveg 3 være gravd over i området rundt Klarbekken som ligger rett nord for Koppang. Beboere nord for dette området må kjøre om Atna for så å komme seg sørover på østsiden av Glomma eller fv. 30.

Tilsvarende må beboere sør for Klarbekken kjøre sørover til Koppang for å ta østsiden av Glomma eller fv. 30 for å komme seg nordover.

Det blir ingen endringer i omkjøringsrute for lastebiler eller annen gjennomgangstrafikk som følge av utvidelsen av arbeidsområdet på riksveg 3.

Det innebærer at for tunge kjøretøy er det E6, eller lette biler fylkesveg 30 som gjelder.

Statens vegvesen presiserer at nødetater kan ringe entreprenøren hvis de ønsker å kjøre riksveg også i perioden hvor arbeidsområdet er utvidet.

Artikkeltags