Denne gangen valgte vegsjefen å svare innbyggerne på en annen måte: – Det er ikke vegen det er noe galt med

Stadig vekk dukker det opp ønsker om fartsreduserende tiltak på postlista til Elverum kommune. Denne gangen valgte enhetslederen for veg, park og anlegg å svare litt mer utfyllende enn han pleier.