Omfattende rydde- og sikringsjobb før E6 kan åpne

JOBBER PÅ: Statens vegvesen og entreprenører står nå på for å få åpnet ett felt på E6 i Gudbrandsdalen.

JOBBER PÅ: Statens vegvesen og entreprenører står nå på for å få åpnet ett felt på E6 i Gudbrandsdalen.

Det er en omfattende jobb som skal gjøres før Statens vegvesen kan åpne ett felt på E6 for trafikk etter sprengningsuhellet i Kleivberga.

DEL

Driftsentreprenøren Mesta skal kjøre ut om lag 100 lastebillass etter det gjennomførte sprengningsarbeidet. Tre lastebiler går i skytteltrafikk for å kjøre bort sprengstein og det halvmeter tjukke gruslaget som ble lagt ut for å beskytte vegbanen under sprengningsarbeidet.

En 40 tonn tung gravemaskin laster opp lastebilene. En annen gravemaskin arbeider med å pigge flere store steinblokker i mindre deler før de kan fraktes ut.

– Det er viktig å få åpnet E6 for trafikk så raskt som mulig. Samtidig må det være trygt for trafikken å passere området hvor det var rasfare, sier Stensrud.

Rensing og feiing

Når sprengsteinen og det beskyttende gruslaget er kjørt ut, skal vegbanen renses og feies. Deretter skal det settes opp om lag 100 meter rekkverk med stolper som ble fjernet før det rasfarlige bergpartiet ble sprengt ned.

– Vi kan ikke sette på trafikk før vi får opp rekkverket, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Entreprenøren skal sette opp 75 meter med betongblokker på gulstripa for å sikre det videre arbeidet som må gjøres i bergveggen.

LES OGSÅ: Flere entreprenører er kritiske til Vegvesenet

– Vi skal bolte fast noen steinblokker etter anbefaling fra våre geologer. Vi skal også sette opp igjen to lysmaster, sier Stensrud.

Jobber effektivt

Klokkeslettet for når E6 kan åpnes for trafikk med redusert framkommelighet er ikke klart.

– Folk skal være trygge på at jobben blir gjort så raskt og effektivt som råd, sier Stensrud.

E6 har vært stengt i Elstadkleiva nord for Fåvang siden mandag på grunn av rasfare. Det oppsto en sprekk langs ei steinblokk i fjellsida etter sprenging i et grustak som ligger tett inntil E6 den 22. mars. Arbeidet med å sprenge løse steinblokker var ferdig onsdag kveld.

LES OGSÅ: E6 i Gudbrandsdalen stengt: Lengre veg, men billigere å kjøre riksveg 3 for Kristof og Wiktor

Omkjøring i Østerdalen

Anbefalt omkjøringsveg for E6 i Ringebu er riksveg 3 gjennom Østerdalen eller E16 i Valdres og fylkesveg 51 over Valdresflye for kjøretøy over 7,5 tonn og all gjennomgangstrafikk. For mindre biler er det skiltet lokal omkjøring på fylkesvegene.

Statens vegvesen følger med på framkommeligheten på omkjøringsvegene. Fylkesveg 51 over Valdresflye er åpen hele døgnet nå mens E6 er stengt, men den kan bli stengt på kort varsel ved dårlig vær. Bilister som skal kjøre over Valdresflye, må være utstyrt for å kjøre på vinterføre, og bør følge med på vær- og føremeldinger.

Artikkeltags