Mange nye forkjørsveger i Ringsaker, Stange og Løten

NY SKILTING: Mange veger i Ringsaker, Stange og Løten er blitt forkjørsveg.

NY SKILTING: Mange veger i Ringsaker, Stange og Løten er blitt forkjørsveg.

Nå starter arbeidet med å «skilte om» en rekke fylkesveger i Ringsaker, Stange og Løten til forkjørsveger.

DEL

Dette er en del av et landsomfattende prosjekt, og de neste årene vil det samme skje med en rekke veger i alle Hedmarks-kommuner.

Med disse endringene vil trafikkmønsteret på norske veger bli tilnærmet likt det som er tilfelle i resten av Norden og Vest-Europa for øvrig.

– Erfaringer fra veger som tidligere er gjort om til forkjørsveger viser at antallet ulykker og personskader går ned. Særlig gjelder dette fotgjengerulykker. Det er viktige momenter i denne sammenhengen, sier rådgiver Lena Helset i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hun er sentral i arbeidet med gjennomgangen av vegnettet i Hedmark med tanke på endringen. I gjennomgangen som er gjort, og skal gjøres videre framover, legges det blant annet vekt på trafikkmengde, ulykker, kollektivtrafikk og andel turisttrafikk – eksempelvis veger i områder som Sjusjøen, Trysilfjellet og Helgøya.

– Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet er de viktigste målene for oss på fylkesvegene. Vegnett som er selvforklarende og logisk er bra. Jeg forstår det er vanskelig å vite hvem som eier veien du kjører på og hvilket nummer den har. Dersom du bor i Ringsaker, Stange eller Løten må du derfor være ekstra oppmerksom framover – sjekke skiltingen ekstra nøye, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

Disse vegene blir forkjørsveg

  • Ringsaker: Fv. 2, fv. 19, fv. 35, fv. 51, fv. 52, fv. 91, fv. 97, fv. 213.
  • Stange: Fv. 191, fv. 195, fv. 200, fv. 203, fv. 220, fv. 222, fv. 228, fv. 231, fv. 234, fv. 235, fv. 236, fv. 237, fv. 239, fv. 241.
  • Løten: Fv. 115, fv. 151, fv. 153, fv. 158, fv. 161, fv. 162, fv. 164, fv. 165, fv. 167.

Artikkeltags