I løpet av kontrollen stanset kontrollørene fra vegvesenet et vogntog fra Estland.

Det hadde en rekke feil og mangler, ifølge fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Han ramser opp følgende forhold:

  • Manglende sikt
  • Dårlig lastsikring
  • Overlast
  • Ulovlig transport av farlig gods
  • Manglende bombrikke

På grunn av de fire første forholdene, ble det gitt kjøreforbud på stedet. Den manglende bombrikken resulterte i et gebyr på 8.000 kroner.

– I tillegg blir både transportøren og avsenderen av den farlige lasten anmeldt for overtredelse av brann- og eksplosjonsloven, sier Finstad.

Vogntoget ble stående med hjullås, inntil de påpekte forholdene blir ryddet opp i.

LES OGSÅ: Dette fikk Statens vegvesen til å se rødt: – Ikke godkjent