Tolga: Her bærer det rett i Glomma – kommunen håper på bruløsning for gående og syklende

Nå blir det helt ny gang og sykkelvei i Tolga sentrum fra brua over Glomma og inn til skoleområdet.