Innbyggerne er redde: – 60-skiltet er oppe, men farten er like høy

60-skiltet er oppe, men bilene kjører like fort forbi Skybak på Østre Gjesåsveg i Åsnes.