Er du sikker på at du kjører riktig i rundkjøringen på Bast?

Skilt og vegmerking er klar på hvordan du skal plassere deg i rundkjøringen på Bast, men langt ifra alle gjør det riktig.