Advarer mot livsfarlig nysgjerrighet i anleggsområdet for riksveg 3/25

Forbudsskilt til tross; både barn og voksne er observert innenfor sperringene på anleggsområdet for nye riksveg 3/25 i Løten.