– Statens vegvesen må ha en bedre begrunnelse for omregulering

Statens vegvesen vil omregulere en rekke gater i Elverum til forkjørsveg. Kommunen er redd konsekvensen blir høyere fart.