Trafikksituasjonen i Øverleiret i Elverum: – Ut fra målingene, kan vi ikke se at det er noe som må gjøres

Sommerens trafikk- og fartsmålinger viser at det ikke er behov for nye trafikksikringstiltak i Gamle Trysilveg i Elverum. – Måleren sto på feil sted, svarer beboer Anja Terjesen.