Brått løp elgen ut fra skogens mørke. I neste øyeblikk smalt det.