– Det er grenser for hva vi fysisk kan gjøre for å styre folks opptreden i trafikken

Statens vegvesen er innstilt på å finne en løsning som kan bedre trafikksikkerheten i Lundgaardvegen i Elverum. Samtidig understreker Arne Skybak i Statens vegvesen at det er grenser for hva som kan settes inn av fysiske tiltak for å styre folks opptreden i trafikken.