Opphøyde gangfelt skal redusere farten her

Opphøyde gangfelt og bedre belysning skal bidra til å bedre trafikksikkerheten ved busstoppene i Lundgaardvegen i Elverum.