Skanska vil være en god nabo på Ånestad: – Vi er veldig fornøyde

UTVIDET: Ånestadvegen er blitt tryggere. – Nå kan Løten kommune bare komme og brøyte det nye fortauet, sier Jon Mikkel Haugen og Karoline Celius i Skanska.

UTVIDET: Ånestadvegen er blitt tryggere. – Nå kan Løten kommune bare komme og brøyte det nye fortauet, sier Jon Mikkel Haugen og Karoline Celius i Skanska. Foto:

– Vi påfører naboene våre mye trafikk, sier Jon Mikkel Haugen i Skanska. Fortau, fartshumper og gatelys skal gjøre det tryggere for alle på Ånestad.

DEL

Mellom brakkerigger og byggegrop på Ånestad i Løten ligger et ellers rolig boligområde, der beboerne det siste halvåret har fått merke at hundrevis av anleggsarbeidere er i sving, tidlig og sent.

– Dette har ikke vært en god veg å gå langs, sier grunneierkontakt i Skanska, Jon Mikkel Haugen.

Han forstår godt at boeboere i området har vært bekymret for støy, fart og økt trafikk. Men nå er det gjennomført flere tiltak som forhåpentlig vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for alle parter.

En strekning på om lag 150 meter langs Ånestadvegen har fått asfaltert fortau, det er satt opp ny belysning, og på strekningen mellom Myklegard og Løten Bygdesag er det laget flere fartshumper, samtidig som fartsgrensa er satt ned til 40 kilometer i timen.

– Vi kaller det et HMS-tiltak, sier Haugen, som forsikrer at vegutbyggerne ønsker å være gode naboer, i dette tilfellet ved å ivareta helse, miljø og sikkerhet i nærområdet.

Det setter de fastboende pris på. Mona Myrvang Nygaard er én av naboene som berøres av trafikken til og fra brakkeriggen på Ånestad.

– Nå går det an å ta med barnebarn og hunder og gå tur. Vi er veldig godt fornøyd, sier hun.

Artikkeltags