Vil bedre trafikksikkerheten ved Telneset

Totalt seks stolper med vegbelysning er satt opp i kryssområdet ved avkjøringa på Telneset. Det mener Statens Vegvesen vil øke trafikksikkerheten

Totalt seks stolper med vegbelysning er satt opp i kryssområdet ved avkjøringa på Telneset. Det mener Statens Vegvesen vil øke trafikksikkerheten Foto:

Statens vegvesen har på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune utført trafikksikkerhetstiltak på Telneset i Tynset.

DEL

Det er i vegkrysset mellom fylkesvegene 2254, som krysser Glomma, og fylkesveg 2222 på østsiden av Glomma, etablert vegbelysning i kryssområdet.

– På hver side av plan overgangen, samt ved holdeplassene, sier Arne Skybak i seksjon for plan og trafikk i Statens vegvesen.

Dette er gjort for å forbedre trafikksikkerheten for trafikanter, og spesielt gående og syklende, som krysser vegen.

– Veglyset vil også bidra til at kjørende for å en bedre oversikt over krysset, og bedre kunne avpasse farten etter forholdene, ved at vegforholdene og øvrige trafikanter synes bedre, sier Skybak.

Totalt seks stolper med vegbelysning er satt opp i kryssområdet.


Artikkeltags