Vogntog med dårlig vinterutrustning – manglene florerte

Statens vegvesen Utekontroll øst kontrollerte 182 tunge kjøretøy under vinterkontrollen på Magnormoen fra søndag formiddag til onsdag kveld.