Bussjåførene fortviler: – Gjør noe før det skjer en ulykke her

Bjørn Dellerud er verneombud i Trønderbilene. Daglig opplever bussjåførene i Elverum at det oppstår trafikkfarlige situasjoner i fotgjengerfeltet og mellom busstoppene i Lundgaardvegen.