Dødsulykken i Valdres: Ingen kan si om vegen var strødd

Hverken vegvesenet eller entreprenøren i Valdres kan si om fylkesveg 51 var strødd da dødsulykken inntraff.