Mørk Volvo 740 involvert i nestenulykke på planovergang i Elverum. Saken er anmeldt til politiet

Da toget var på veg inn til stasjonen passerte en mørk Volvo 740 planovergangen sjøl om bommen var nede.