Varebil med campingvogn sperret deler av riksveg 3

En varebil med campingvogn kjørte av vegen riksveg 3 nord for Motrøkrysset torsdag formiddag.