Trafikkulykke med flere personer involvert: – Folk må kjøre forsiktig

Fredag morgen kjørte en bil av vegen på Vestre Solørveg i Solør.