(Hamar Dagblad)

– Strålende nyheter! Det viser at hamarsingene er flinke til å ta sykkelen i bruk, sier Hamar-ordfører Einar Busterud om undersøkelsen som ble presentert i Aftenposten.

– Sykkel er nemlig den raskeste og letteste måten å ta seg rundt i byen på.

Vil ta grep

Ordføreren varsler om at kommunen vil gjøre flere grep for at syklistene skal få bedre kår.

– Det er blitt gjort mye bra i Hamar, men vi har mye å gå på når det gjelder å tilrettelegge for at folk skal bruke sykkelen enda mer enn de gjør i dag. Vi har et godt sykkelnett rundt byen, men i selve bykjernen er det for mange krysningspunkter som nok oppleves som usikre av mange.

– Vi må lage hovedfartsårer for syklister og gående gjennom byen. Det vil si at vi må ta noen bygater, sperre de for biltrafikk og reservere de for de myke trafikantene.

– Det som er problemet for byer med Hamars størrelse, er at vi får ikke like stor tilgang til økonomiske midler til byutvikling som de større byene i landet har. Hadde vi vært en kommune med over 50.000 innbyggere, så kunne vi lett ha fått flere millioner til satsing på sykkelveier, sier Busterud og legger til:

– Nok et argument for at Hamar og Stange bør slås sammen.

Åpnet landsmøte

Busterud fikk for øvrig æren av å åpne Syklistenes Landsforenings landsmøte i Hamar nylig. De har rundt 200 medlemmer i området.

Lokal leder er Geir Egilsson:

– At så mange bruker sykkel i Hamar er ikke synonymt med at man er tilfreds med situasjonen. Vi vet at det er en del misnøye, med alt fra de små tingene som å tette igjen hull i veiene eller å fjerne løv i veibanen, til de store prioriteringene rundt veiforbindelsene, sier Egilsson.

– Dessverre så ser kommunen ut til å prioritere å gi innbyggerne gratis parkering i sentrum framfor å bruke pengene på tiltak som stimulerer til at flere velger sykkel.

Den siste sykkelbyundersøkelsen, fra 2014, viser at 7 av 10 innbyggere i Hamar bruker sykkel i løpet av året. Dette tilsvarer 21.000 syklister. Byen har også den høyeste sykkelandelen av byene innenfor Statens vegvesen region Øst, med 22 prosent av innbyggerne som syklet på registreringsdagen, tilsvarer 6.600 på sykkel samme dag.