Gå til sidens hovedinnhold

Transportsektorens usunne konkurranse

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I transportsektoren møter mange seriøse norske bedrifter en usunn konkurranse fra utenlandske konkurrenter. Det har vi hørt på bedriftsbesøk rundt om i Innlandet.

Det har lenge vært fokus på for dårlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i den grenseoverskridende transportsektoren. Dette rammer den enkelte, det rammer de seriøse aktørene og det truer sikkerheten langs våre veier. Arbeiderpartiet og bransjeaktørene har gjentatte ganger forsøkt å presse på for styrket tilsyn, både på utstyr og på arbeidsforholdene i bransjen.

I forrige uke vedtok Stortinget endringene som det har vært langvarige krav om fra bransjeorganisasjonene gjennom treparts-bransjeprogram for transport. Det blir et styrket og mer effektiv tilsyn med å sjekke at virksomheter gir sine ansatte lovbestemt lønn (allmengjort tariffavtale) ved at Statens vegvesen kan hente opplysninger direkte fra Arbeidstilsynet når det er ute på kontroll. Statens vegvesen få håndhevingsrett til å stanse kjøretøyer etter vedtak fra Arbeidstilsynet. Det er bra.

Men for å ha kontroll på hvilke kjøretøyer som passerer grensen, mener Ap at vi trenger et digitalt transportregister for all godstransport inn og ut av landet og oppdragene som utføres. Dette vil gi oversikt over alle aktører, og bedre kontroll med brudd på norske lover og forskrifter. En slik løsning vil lette kontrolletatenes arbeid med å sikre at lønns og arbeidsvilkårene blir fulgt.

Det har tatt lovlig lang tid å få på plass dette. Og vi er fortsatt ikke i mål. Regelverk må skjerpes, bl a ved gjennom å innføre solidaransvar for bestillere av transport.

Forslaget om solidaransvar – altså at virksomheten som bestiller transport har et felles ansvar for at de som leverer transporttjenester har orden på lønns og arbeidsforhold, ble lansert tilbake til 2014, nå ble det flertall for at dette skal utredes. Arbeiderpartiet foreslo i tillegg at utredningen skulle legges fram for Stortinget slik at den ikke bare plasseres i en skuff i et regjeringskontor. Det fikk vi ikke flertall for.

Rigmor Aasrud
Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken