Tre kommuner velger liten organisasjon som alternativ til WWF: – Mye større risiko for at pengene ikke går til formålet og blir brukt effektivt

Tynsetpolitiker Nils P. Hagen etterlyser kvalitetssjekk av organisasjonen som noen kommuner har valgt å støtte som et alternativ til WWF. Tynsetordfører Merete Myhre Moen sier det er en liten organisasjon som jobber dedikert og målbevisst.