Gå til sidens hovedinnhold

Tre personer omkom i trafikken i februar

Tre personer omkom i trafikken i februar måned. Det er seks færre enn i samme måned i fjor – og del av en nedgang som har vart i seks måneder.

Hittil i år har ni personer omkommet i trafikken, mot 17 på samme tidspunkt i 2020, viser statistikken fra Statens vegvesen.

To av dødsulykkene i februar skjedde i Viken, mens én skjedde i Vestland. I januar omkom to personer i Troms og Finnmark, to i Vestfold og Telemark, én i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Årets tall er foreløpige og kan bli endret, ifølge Vegvesenet.

Februar var også den sjette måneden på rad med nedgang i antall omkomne i trafikken sammenlignet med samme måned året før.

– Selv om hvert eneste dødsfall på veiene er en tragedie, er det likevel god grunn til å glede seg over denne utviklingen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Denne måneden er det 20 år siden den såkalte Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble behandlet i Stortinget.

– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene som følger nullvisjonen, sier Ranes, som til NTB opplyser at ifølge internasjonale ratinger, har Norge et av de sikreste veinettene i hele verden.

– Vi vet en god del om hvorfor det er lave dødstall på veiene i Norge. Atferd har betydning, og i de dødsulykkene som skjer, ser vi at det fortsatt er for høy fart og rus som går igjen som medvirkende faktorer. Samtidig ser vi en bedring – at stadig flere holder fartsgrensen, sier Ranes.

Hun trekker også fram at det er bygd mye sikre veier den senere tiden, at kjøretøyene er sikrere enn for bare ti år siden og at bilene har førerstøttesystemer som cruisekontroll og avstandsmåling. Samlet er de tre faktorene med på å forklare den positive utviklingen, ifølge avdelingsdirektøren.

– Det kan bli bedre, men summen av disse tre faktorene gjør at det er en lav risiko tross alt, sier Guro Ranes til NTB.

Kommentarer til denne saken