(Hamar Dagblad)

Etterforsker1 Gruppen AS består i dag av 52 medarbeidere over hele landet, samt tre stykker i Sverige og Danmark. Nå er de altså i ferd med å få fotfeste på Innlandet, et område som har vært litt tungt for firmaet.

– Innlandet er det stedet i Norge hvor vi har minst aktivitet, og det handler ofte om barnefordeling eller dokumentfalsk i denne delen av landet. Vi vet ikke hvorfor det er slik, for vi markedsfører oss like mye i Innlandet som i andre deler av Norge, forteller daglig leder Thomas Mathiesen.

Avdelingsleder på plass

Foreløpig er ikke markedet for privatetterforskning i Norge stort nok til at man kan ha dette som den eneste inntektskilden sin. Derfor har mange et annet deltids- eller fulltidsarbeid ved siden av. Nå er det altså to stykker i Hamar og omegn som er tilknyttet Etterforsker1 Gruppen AS.

– Kontoret vårt på Hamar vil i første omgang kun ha to tilknyttede etterforskere. Disse jobber som et team der den ene er titulert avdelingsleder. Vi bygger opp kontoret for at det skal vokse, forteller Mathiesen.

De to medarbeiderne som er tilknyttet Hamar-kontoret kan selvfølgelig ikke «blåses» i avisa.

– Våre spanere er alltid anonyme, da Norge er et lite land som er svært gjennomsiktig. På andre områder kunne vi ha ønsket oss et enda mer gjennomsiktig samfunn, for å få bukt med korrupsjon og kameraderi, sier han.

Dermed kan ikke hvem som helst bare troppe opp på kontoret for å se hvem de er heller.

– Vi tar ikke imot kunder eller andre på kontoret, da dette er en sikkerhetsrisiko. Våre etterforskere møter normalt klientene i det offentlige rom eller hjemme hos seg selv. Medarbeiderne våre må holde aktiviteten hemmelig og forteller kun de aller nærmeste at de jobber for Etterforsker1, sier Mathiesen.

Mange oppgaver

På proff.no, nettstedet hvor du kan finne regnskapstall for alle registrerte bedrifter, ser man at selskapet siden oppstarten i 2014 har hatt oppsving i omsetningen.

– Vi har i dag mye å gjøre. Oppdragsmengden har tatt seg opp i koronatiden og vi blir kontaktet hver eneste dag, forteller han.

– Mange som ringer oss har spørsmål som ganske enkelt kan besvares. Som for eksempel om de kan sette opp et skjult kamera eller hvordan de kan bevise sin uskyld med løgndetektor. Dette er tjenester som vi leverer, og vi har valgt å lage en podkast-serie som tar for seg generelle spørsmål, sier Mathiesen.

Utover det nevnte er det et vidt spekter av oppgaver privatetterforskerne utfører, alt ifra å finne folk, dokumentere utro ansatte, bistand i forbindelse med identitetstyveri, svindel i forbindelse med arveoppgjør og pengeutpressing.

– Et eksempel på jobber vi utfører er å finne ut om et familiemedlem som ikke lenger har kontakt med familien har det bra. Da reiser vi ut og finner hvor personen holder til og dokumenterer med bilder og/eller film. Noe annet er bilder og dokumenter som er endret. Det er noen som endrer bilder og dokumenter for å bruke i sin bevisførsel. Når vi får de digitale originalene kan vi undersøke dette og finne ut om deler av bildet er endret etter at originalbildet ble tatt, forteller Mathiesen.

På etterforsker1. no, firmaets hjemmeside, har de en fullstendig oversikt over hvilken type oppgaver de utfører.

Vil gi noe tilbake

Pandemien avstedkom også en litt annen type oppdrag.

– Mange lurte på hvordan de kunne få igjen pengene sine for flybilletter da covid-19 slo til. Vi laget både maler for egeninkasso og en forklaringsvideo som fortalte menigmann om hvordan man selv helt gratis kan sende inkasso til et flyselskap. Vi driver på mange måter folkeopplysning. Dette er nok den største forskjellen på Etterforsker1 Gruppen og andre privatetterforskningsbyråer. Andre privatetterforskere er redde for å gi tips til publikum om hvordan man løser saker selv. Det er forståelig, for man mister jo et inntektsgrunnlag. Vi synes derimot at det er viktig å gi tilbake til samfunnet. Derfor har vi et fond hvor vi årlig gir 10.000 kroner til et ungt talent, avslutter han.