Militære kolonner:

 • 2 kolonner fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Kolomoen, E6 Kolomoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 09.30 – 18.36
 • 2 kolonner E136 Bergset – Dombås, E6 Dombås - Rygge, kl. 10.00 – 22.37
 • 1 kolonne rv. 80 Bodø – Fauske, E6 Fauske - Junkerdal, kl. 07.30 – 09.01
 • 4 kolonner fv. 31 Brekken – Vauldalen, kl. 07.45 – 10.16
 • 2 kolonner fv. 29 Dalholen – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.19
 • 1 kolonne E6 Dombås - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 11.00 – 19.45
 • 2 kolonner rv. 3 Elverum – Rena, kl. 09.00 – 12.54
 • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 18.00 – 18.39
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 12.45 – 18.38
 • 1 kolonner E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 15.15 – 15.58
 • 1 kolonne E6 Frigård – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 07.00 – 16.04
 • 3 kolonne E6 Furuhaugli/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 15.00
 • 1 kolonne E6 Gardermoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 12.00 – 14.51
 • 2 kolonne E6 Hageseter/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.00
 • 7 kolonner E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 09.00 – 14.33
 • 1 kolonne E6 Jørstadmoen – Fredrikstad, kl. 14.00 – 16.43
 • 2 kolonner E6 Kvam – Sessvollmoen, kl. 16.00 – 19.59
 • 5 kolonner E136 Lesja – Åndalsnes, kl. 09.15 – 12.02
 • 1 kolonne E6 Jørstadmoen – Ørland, kl. 08.00 – 19.58
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Koppang, fv. 30 Koppang – Åkrestrømmen, kl. 07.00 – 08.30
 • 5 kolonner rv. 3 Rena – Elverum, kl. 10.15 – 19.40
 • 17 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen - Fredrikstad, kl. 07.30 – 13.37
 • 2 kolonner E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 17.15 – 23.35
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Værnes, kl. 06.00 – 10.40
 • 2 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 04.00 – 05.22
 • 2 kolonner rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen - Oslo, kl. 16.00 – 19.19
 • 8 kolonner E6 Sessvollmoen - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 08.00 – 16.54
 • 1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 14.00 – 14.43
 • 1 kolonne E14 Værnes – Storlien, kl. 17.00 – 18.28
 • 8 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 06.00 – 08.51
 • 1 kolonne E6 Frigård – Steinkjer, fv. 17 Steinkjer – Hammarnesodden, kl. 07.00 – 09.58
 • 1 kolonne E6 Frigård – Fiborgtangen, kl. 09.15 – 10.09
 • 1 kolonne fv. 17 Hammarnesodden – Steinkjer, E6 Steinkjer - Frigård, kl. 12.00 – 14.58
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen - Frigård, kl. 18.00 – 18.54
 • 1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  10.00 – 12.38
 • 2 kolonner E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  17.00 – 20.38
 • 4 kolonner Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.41

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.