Militære kolonner:

 • 1 kolonne rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 08.30 – 13.49
 • 2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 10.00 – 13.42
 • 16 kolonner rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 06.00 – 17.25
 • 8 kolonner rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 14.00 - 00.05
 • 1 kolonne fv 710 Ørland – Orkanger 09.30 – 11.09
 • 1 kolonne E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 12.30 – 18.09
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv.111 Årum – Fredrikstad 18.45 – 01.31
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Rygge 02.20 – 02.55 (natt til onsdag 14/11)
 • 2 kolonner E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 14.40 – 17.16
 • 2 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad 17.40 – 00.46
 • 2 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Sessvollmoen 01.30 – 02.25 (natt til onsdag 14/11)
 • 4 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 01.00 – 08.04
 • 3 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 08.00 – 14.34
 • 5 kolonner E6 Rygge – Årum, fv. 111 Årum – Fredrikstad 19.00 – 21.05
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kløfta, E16 Kløfta – Kongsvinger, rv. 2 Kongsvinger – Eda (Sverige) 08.00 12.52
 • 5 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros 07.00 – 14.13
 • 2 kolonner E6 Rinnleiret – Værnes 10.45 – 12.20
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 09.45 – 12.00
 • 1 kolonne E6 Værnes – Trondheim 06.00 – 06.38
 • 3 kolonner E6 Ler – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 08.00 – 09.31

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.