Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk.

En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Militære kolonner

Til/fra Værnes:

 • 1 kolonne E6 Værnes – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 05.30 – 06.54
 • 1 kolonne E6 Værnes – Verdal 06.30 – 07.44
 • 1 kolonne E6 Værnes – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Alvdal 07.00 – 13.43
 • 1 kolonne E6 Værnes – Voll 08.15 – 10.36
 • 4 kolonner E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes 10.00 – 13.54
 • 1 kolonne Ørland – Røra (ikke kjent hvilken rute som skal kjøres over Fosen), E6 Røra - Værnes 10.00 – 14.18
 • 2 kolonner E6 Berkåk – Værnes 10.00 – 13.05
 • 1 kolonne E6 Verdal – Værnes 12.00 – 13.14
 • 1 kolonne E6 Værnes – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 12.36 – 15.00
 • 1 kolonne E6 Værnes – Verdal 15.00 – 16.14
 • 1 kolonne E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes 16.00 – 17.24
 • 1 kolonne E6 Verdal – Værnes 19.30 – 20.44

Røros/Tolga/Os:

 • 3 kolonner fv. 30 Tolga – Os 06.00 – 06.45
 • 9 kolonner fv. 31 Vauldalen – Røros 07.00 – 10.07
 • 1 kolonne fv. 705 Leksdal – Kongens Gruve 09.00 – 12.24
 • 1 kolonne E6 Værnes – Voll 08.15 – 10.36
 • 1 kolonne fv. 705 Kongens Gruve – Leksdal 15.00 – 18.24
 • 2 kolonner fv. 30 Tolga – Os 18.00 – 18.30
 • 2 kolonner fv. 30 Os – Tolga 18.00 – 18.30
 • 2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Rinnleiret 18.30 – 22.32

E6 nord for Dombås:

 • 2 kolonner E6 Oppdal – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn - Dalholen 06.00 – 07.58
 • 2 kolonner E6 Rinnleiret – Byneset 07.00 – 09.50
 • 1 kolonne E6 Trondheim – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Jutulhogget, fv. 30 Jutulhogget – Åkrestrømmen 07.00 – 16.01
 • 1 kolonne E6 Berkåk – Oppdal 09.00 – 09.42
 • 2 kolonner E6 Ler – Støren 09.30 – 10.31
 • 2 kolonner E6 Byneset – Støren, fv. 50 Støren – Røros 11.30 - 15.52
 • 1 kolonne E6 Berkåk – Oppdal 15.00 – 15.42
 • 2 kolonner E6 Støren – Berkåk 16.30 – 17.35

Hedmark og videre sørover:

 • 2 kolonner rv.3 Rena – Elverum, rv. 2 Elverum – Eda (Sverige) 05.24 – 09.55
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, fv. 215 Rena – Jordet, fv. 26 Jordet – Drevsjø 06.00 – 12.12
 • 1 kolonne fv. 26 Drevsjø – Jordet, fv. 215 Jordet – Rena, rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen 12.00 – 18.13
 • 1 kolonne rv. 3 Alvdal – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen 14.30 – 19.05
 • 1 kolonne fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen 16.00 – 20.29
 • 2 kolonner rv. 3 Tynset – Jutulhogget, fv. 30 Jutulhoget – Åkrestrømmen 19.00 – 21.57

Møre og Romsdal:

 • 1 kolonne rv. 70 Ålvund – Vinnu 08.00 – 08.40

Militær trafikk i øvingsområder

Onsdag 31. oktober kan det forventes militær trafikk langs rv. 70 mellom Ålvund og Oppdal, langs E6 ved Berkåk, langs fv. 30 ved Telneset, langs rv. 26 mellom Tolga og Sømådalen, og rv. 28 mellom Os og Tufsingdalen. Statens vegvesen ber alle trafikanter i disse områdene være ekstra oppmerksom på militær aktivitet på og langs vei, og følge de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Statens vegvesen ber alle trafikanter i disse områdene være ekstra oppmerksom på militær aktivitet på og langs vei, og følge de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.