Militære kolonner:

 • 1 kolonne E136 Åndalsnes-Lesja 14.30 – 16.18
 • 9 kolonner E136 Lesja – Åndalsnes 09.15 – 13.32
 • 1 kolonne E136 Lesja – Åndalsnes 18.00 – 19.47
 • 1 kolonne fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge 09.00 – 15.38
 • 2 kolonner fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Lesja 10.00 – 15.27
 • 1 kolonne fv. 29 Alvdal – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Lesja 14.00 – 19.12
 • 1 kolonne E6 Dombås – Rygge 07.30 – 16.44
 • 3 kolonner rv. 2 Elverum – Haslemoen 07.00 – 11.58
 • 2 kolonner rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen 12.15 – 14.51
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Kløfta, E16 Kløfta – Kongsvinger, rv. 2 Kongsvinger – Haslemoen 13.00 – 17.37
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Sessvollmoen 10.00 – 12.35
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Sessvollmoen 15.15 – 17.50
 • 1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Trandum 14.00 – 16.06
 • 4 kolonner rv. 2 Haslemoen – Elverum 08.15 – 13.21
 • 1 kolonne fv. 29 Hjerkinn – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Rena 08.00 – 12.35
 • 1 kolonne E6 Jørstadmoen – Rygge 10.00 – 15.30
 • 1 kolonne E6 Øyer – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 08.30 – 15.48
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 07.00 – 12.34
 • 2 kolonner rv. 3 Rena – Elverum 10.00 – 10.40
 • 2 kolonner rv. 3 Rena – Elverum 13.15 – 14.40
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Elverum 16.15 – 16.55
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Elverum 23.59 – 00.40
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Alvdal, fv. 29 Alvdal – Hjerkinn 13.00 – 17.24
 • 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge 10.00 – 14.45
 • 12 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Vinterbro, E18 Vinterbro – Holstadkrysset, fv. 152 Holstadkrysset – Korsegården, E6 Korsegården – Rygge 18.00 – 21.40
 • 8 kolonner E6 Rygge – Fredrikstad 22.30 – 01.35
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 04.00 – 14.54
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 12.00 – 14.54
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3/25 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen 07.00 – 09.36
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena 07.00 – 09.31
 • 1 kolonne Elverum – Rena 11.45 – 12.29
 • 1 kolonne Elverum – Rena 14.45 – 15.29
 • 1 kolonne rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen 17.30 – 19.17
 • 1 kolonne E6 Trandum – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad – Fredrikstad 10.00 – 13.41
 • 1 kolonne E6 Værnes – Støren, fv. 30 Støren – Alvdal, rv. 3 Alvdal – Elverum, rv. 2 Elverum – Eda (Sverige) 09.00 – 18.35
 • 5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 12.00 – 14.00
 • 2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 14.20 – 18.40
 • 6 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 17.00 – 19.54
 • 2 kolonner E6 Fiborgtangen – Rinnleiret 21.30 – 22.09
 • 1 kolonne fv. 30 Haltdalen – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen 15.15 – 18.21
 • 7 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren - Røros 07.30 – 12.16
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Ler 07.00 – 08.52
 • 1 kolonne E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Haltdalen 10.00 – 13.14
 • 1 kolonne E6 Fremo – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 10.00 – 10.51
 • 2 kolonner E6 Frigård – Tromsdal 07.30 – 09.00
 • 1 kolonne E6 Tromsdal – Frigård 14.00 – 15.30

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.