Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk.

En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Militære kolonner

 • 1 kolonne fv. 705 Leksdal – Kongens Gruve 09.00 – 12.24
 • 1 kolonne fv. 705 Kongens Gruve – Leksdal 15.00 – 18.24
 • 1 kolonne fv. 31 Røros – Vauldalen 11.30 – 12.37
 • 1 kolonne fv. 31 Vauldalen – Røros 09.30 – 10.37
   
 • 1 kolonne E6 Værnes – Røra, Røra – Bjugn 08.00 – 12.14
 • 1 kolonne E6 Værnes – Røra, Røra – Ørland 12.00 – 16.14
 • 1 kolonne Ørland – Røra, E6 Røra – Værnes 07.00 – 11.09

Det er ikke kjent hvilken rute de tre kolonnene som er beskrevet over skal kjøre på Fosen.

 • 1 kolonne E6 Værnes – Voll 18.00 – 20.38
 • 1 kolonne E6 Voll – Værnes 09.30 – 12.08
 • 1 kolonne kolonne E6 Værnes – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 05.30 – 06.54
 • 1 kolonne E6 Værnes – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger 13.30 – 14.54
 • 3 kolonner E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes 08.00 – 11.54
 • 1 kolonne  E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes 16.00 – 17.24
   
 • 1 kolonne rv. 70 Ålvund – Vinnu 09.00 – 09.40
 • 1 kolonne fv. 462 Byneset – Heimdal, E6 Heimdal – Støren, fv. 30 Støren – Tynset, rv. 3 Tynset – Rena 18.00 – 03.44
 • 1 kolonne E6 Svinesund – Rygge 09.30 – 09.57
 • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Trondheim 07.00 – 17.23

Militær trafikk i øvingsområder

Tirsdag 30. oktober kan det forventes militær trafikk i områdene Berkåk i Trøndelag, Ålvund og Sunndalsøra i Møre og Romsdal, og Kvikne, Alvdal, Tufsingdalen, Sømådalen, Telneset, Os og Tolga i Hedmark.

Statens vegvesen ber alle trafikanter i disse områdene være ekstra oppmerksom på militær aktivitet på og langs vei, og følge de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Statens vegvesen ber alle trafikanter i disse områdene være ekstra oppmerksom på militær aktivitet på og langs vei, og følge de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.