Som følge av varmt vær og snøsmelting er det nå fare for flom flere steder i landet.

I blandt annet Elverum, Stor-Elvdal, Åmot og Trysil er det i skrivende stund intet mindre en tre farevarsler samtidig. Varslene gjelder både flom og skogbrann, samt jord-, sørpe- og flomskred.

– Det aller viktigste folk kan gjøre er å følge med på varsom.no. Der oppdaterer vi jevnlig med ny informasjon, sier vakthavende hydrolog Anne Fleig i NVE til NTB.

Se vannføringen i vassdragene i Hedmark nederst i saken.

Fleig sier videre at snøsmeltingen er en stor pådriver for flomfaren. Det er også meldt noe nedbør tirsdag, og Fleig understreker at faren er størst mens det regner.

Når det gjelder hvilke tiltak man kan gjøre i områder med flomfarem sier Fleig at det ligger en del gode råd på varsom.no.

– Det viktigste er å holde seg unna elver og bekker med veldig høy vannstand. I tillegg er det viktig å flytte og sikre viktige gjenstander, samt sikre fri drenering av vann, utdyper hun.

NVE har også sendt ut en rekke farevarsler på gult nivå. Fleig sier at noen varsler er mer usikre enn andre, og at det derfor er viktig å følge med på oppdatert informasjon.