Ulveangrepet skjedde vest for Gnollsetra i Engerdal, og ble oppdaget fredag morgen.

Rundt Simlehøa og Vesterbekken ble det funnet fire døde tikker, og tre måtte avlives.

Nok ei død tikke ble funnet på Kvitvola.

Fylkesmannen i Hedmark ga fellingstillatelse fredag 11. juli klokka 16.45, og den varer til tirsdag 15. juli klokka 12.00.

Resultatløs leting

– Fellingstillatelsen ble gitt så fort jeg dokumenterte at det var ulv, sier Bjørnar Johnsen, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

Han opplyser videre at deler av det kommunale rovviltfellingslaget har vært ute i helga.

De har lett, men har verken funnet flere kadaver eller spor etter ulven.

Forrige ulveangrep skjedde på Kvitvola, i saueflokken til Terje Langfloen. Denne gang var det flokken til Tor Åsheim som ble angrepet.

Tar ned sauene

– I denne omgang er det tatt 12 tikker og tre lam som jeg vet om. Men jeg savner fortsatt åtte tikker og 20 lam. Dette er helt katastrofe, sier Åsheim.

Etter at ulveangrepet ble oppdaget fredag morgen, har Åsheim lett etter de manglende sauene.

– Jeg kommer til å sanke dem inn nå. Jeg har mistet så mange tikker, så jeg er helt nødt, sier han.

De som er funnet, er tatt med ned igjen på innmarksbeite, men resten av sauene er skremt og har spredd seg utover et stort område.

– Problemet er at sauene er spredd fra Tverrfjellet i sør til Ulvåberget i nord. Det er mange mil. Når det er et så stort område har vi ikke sjanse til å dekke opp det med gjetere, sier Åsheim.

Vil lete med helikopter

Åsheim vil forsøke å kontakte fylkesmannen for å få helikopterbistand i letingen.

Han forteller at han vil kjøpe inn flere ungtikker for å få antallet dyr opp igjen, men for hans del er denne sommerens beitesesong over.

– Men det er i utmarka sauene skal være, og de skal ut igjen til neste år, sier han.