Gå til sidens hovedinnhold

Delte meninger om vindmøller

Artikkelen er over 11 år gammel

I underkant av 90 personer møtte opp i Engerdal samfunnshus, onsdag for å høre siste nytt og si sin mening om vindmålemast- og vindmølleplanene til Austri Vind i Kvitvolaområdet.

Ordfører Reidar Åsgård innledet allmøtet med å be de frammøtte ha respekt for hverandres meninger og holde seg til god takt og tone i framføringen av dem. 

Les også: – Saksøk Engerdal for 250 millioner!, Fylkesmannen inhabil, Alt er fortsatt mulig, – Inhabile i vindmøllesaken, – Nei til vindmøller i Kvitvola

I salen satt både folk som er for vindmålemast og vindmøller og mange som er klart imot begge deler.

 Derfor styrte ordføreren møtet med jernhånd og passet på at alle fikk slippe til.

Klart i mot

Reidar Åsgård påpekte fra første stund at vindmålemast og vindmøller er to helt forskjellige saker.

Mandag 6. desember skal formannskapet behandle byggesøknaden fra Austri Vind, og beslutte om selskapet får tillatelse til å oppføre en midlertidig vindmålemast i Kvitvola eller ikke. Om det vil komme en vindmøllepark i Kvitvola er det foreløpig ingen som vet.

Men under møtet snakket Ola Børke fra Austri Vind mest om vindmøller og minst om målemast. Han hadde med sylferske fotomontasjer av hvordan store og større vindmølleparker blir synlig fra både Østfjellet og Kvitvolaplatået, og dette synet falt ikke i god jord hos nei-folket.

Det var flere hytteeiere i salen som mente at deres hytter vil bli verdiløse med både målemast og vindmøller, og ba formannskapet innstendig om å avslå søknaden. Det gjorde også hytteutbyggeren Svein Ove Nordsveen som kunne fortelle at han ikke hadde hatt en eneste henvendelse av folk som vil kjøpe hytte etter at målemastsøknaden ble kjent.

– Jeg er ikke imot vindmøller og fornybar energi, men finn en annen plassering av dem enn i Kvitvola, ba Nordsveen.

Han har for tiden 16 mann i arbeid og frykter permitteringer og oppsigelser om det blir ja til målemast. Marius Lundby er en av dem som kan miste jobben om det blir stopp i hytteutbygging, og fryktet at han måtte forlate bygda med hele familien om dette blir en realitet. Det var også flere engerdøler som ba om ordet og ytret sin skepsis til inngrep på engerdølenes «Hellige fjell» Kvitvola.

Klart for

– Jeg mener at beslutningen om vindmålemast og vindmøller skal tas av folkevalgte politikere valgt av dem som bor hele året i Engerdal. Vi kan ikke si nei før vi vet hva dette er og jeg blir veldig skuffet om formannskapet gjør det, sa May Britt Solbakken.

Hun fikk støtte av Grete Steigen fra Sømådal som selv er en av Engerdals turistverter.

– Jeg har reist mye og sett mange vindmøller, og de er både vakre og ufarlige, sa Steigen.

Odd Gisle Heggeriset er også engerdøl og har bodd i Engerdal hele livet, og mente engerdølene burde gripe sjansen for ny sysselsetting.

– Jeg husker diskusjonene fra Femundutbyggingen og diskusjonen om vi skulle tillate hyttebygging i Østfjellet og disse tumultene roet seg fort. Han spilte ballen til ressurssterke hytteeiere om de kunne komme med forslag til ny sysselsetting og arbeidsplasser i næringsfattige Engerdal.

– Det er ikke mange som bruker utmarka så mye som meg, men jeg er overrasket over hvor få andre jeg støter på, sa Heggeriset.

Finn Vaagan er prosjektleder for «Engerdal i sentrum», og ba om mer tid til å utrede alternative løsninger.

– La bygdefolk, næring og hyttefolk få tid til å drøfte en alternativ plassering av målemast og komme fram til en løsning alle kan gå for. Denne saken splitter engerdalsbygda og vi trenger ikke mer uenighet og store overskrifter i avisen nå. Da graver vi vår egen grav, sa Vaagan, og ba formannskapet utsette saken.

Kommentarer til denne saken