– Dolket i ryggen

 Leder i Ulvesoneutvalget Reidar Åsgård, nestleder i Norges Bondelag Berit Hundåla og leder i Hedmark Bondelag Einar Myki satt i panelet under rovdyrdebatten på ledermøtet i Hedmark Bondelag i Trysil, fredag.

Leder i Ulvesoneutvalget Reidar Åsgård, nestleder i Norges Bondelag Berit Hundåla og leder i Hedmark Bondelag Einar Myki satt i panelet under rovdyrdebatten på ledermøtet i Hedmark Bondelag i Trysil, fredag. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

– Da lederne i Bondelaget sa seg fornøyd med ulvesonen, følte vi oss dolket i ryggen, sa nestleder i Trysil Bondelag Kristofer Dybeck.

DEL

Nestleder i Norges Bondelag Berit Hundåla svarte at de ikke nødvendigvis var fornøyd med ulvesonen, men ved å ha blitt hørt i saken.

Andre dag av Hedmarks bondelags ledersamling i Trysil startet med vervekampanje, men dreide snart over til debatt rundt rovdyr generelt og ulvesonen spesielt.

LES ALT OM ROVDYR HER!

– Ønsker ikke ulv

Berit Hundåla presiserte at Bondelaget ikke ønsker ulv i Norge, men da regjeringen har bestemt at det skal være ulv, var det bedre med ulvesone, enn ulv i hele Sør-Norge.

Bondelaget hadde invitert Reidar Åsgård som leder i Ulvesoneutvalget som var satt ned av Miljøverndepartementet for å evaluere ulvesonen.

Åsgård sier at han etter hvert har skiftet syn, fra å være imot ulvesone til å være for.

– Vi blir ikke kvitt ulv uansett, mente han.

– Fokus må rettes mot et tettere samarbeid med Sverige og at grenseflokkene må telles med som halvt norske.

Hvis disse regnes som halvt norske vil det kunne medføre at to kan tas ut, for eksempel Slettås-flokken, mente Åsgård.

Både Åsgård og Hundåla forsvarte ulvesonen med at alternativet hadde vært verre.

Kristofer Dybeck hadde ønsket at Bondelaget skulle slått i bordet og nektet å godta den, men fikk ikke gehør for sitt syn fra nestleder Hundåla.

Hundåla og Åsgård var også enig i at det måtte jobbes mot større kompensasjon for kommunene.

– Endre atferd?

Kristofer Dybeck som sa han både er bonde og boende, og framhevet at ulvesonen går ut over bolyst og livskvalitet, og stilte også spørsmål ved om ulv som ikke jaktes på etter hvert vil endre atferd, og hva vil skje da?

Eli Dørum i Elverum Bondelag ville ha med hedmarksbøndene på å snu ryggen til ulvesonen. Hun spurte også om hva Åsgårds rapport vil munne ut i.

Åsgård innrømmer at den kanskje blir liggende i en skuff hos departementet, men at han håper at man allerede i vårens reviderte budsjett vil finne midler til kompensasjon til kommunene i sonen, og at regjeringen tar den fram og gjennomfører tiltakene i rapporten.

Leder i Trysil Bondelag Elisabeth Onsager siterte Arnulf Øverland «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv» i sin kommentar til ulvesonen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken