Det sier Carl Knoff som er leder av Norsk Ornitologisk forenings avdeling i Hedmark (NOF). Knoff viser til tallene fra Smøla, der det er registrert at 38 havørner er drept av vindmøller fra parken ble etablert i 2005 og fram til nå.

Massivt naturinngrep

Ornitologene er bekymret for planene for vindmølleparker i Hedmark, og spesielt ille mener fugleekspertene det er, om slike parker blir bygget i snaufjellsområder som Kvitvola.

– Fotomontasjen som sto på trykk i Østlendingen fredag gir et forvrengt bilde av virkeligheten. Det kommer blant annet ikke fram hvilket massivt veinett som må bygges mellom alle mastene. Det er snakk om et massivt og varig naturinngrep i et fra før uberørt område. Det er derfor en myte at vindkraft er en form for miljøvennlig kraftproduksjon, hevder Carl Knoff.

«Drapsmaskiner»

– Erfaringen viser at det stadig utvikles større master. Jeg ser ikke bort ifra at mastene som eventuelt skal brukes i Kvitvola kan bli opp mot 120 meter høye fra foten og opp til toppen ar rotoren. Vingefanget på rotoren kan fort nå opp mot 120 meter. Erfaringer fra blant annet Smøla viser at slike vindmøller fungerer som de reneste «drapsmaskiner» på fuglebestanden, hevder Carl Knoff.

Han opplyser at dette skyldes at rotorbladene holder en fart på opp mot 250 kilometer i timen, og sier ingen levende vesener klarer å beregne en slik hastighet.

–På Smøla, er så langt 38 havørner drept av vindmøller etter at parken ble åpnet i 2005. I tillegg viser det seg at mange andre fuglearter også dør, deriblant rype, opplyser Knoff.
Ornitologene frykter for Engerdals bestander av kongeørn, hubro, fjellvåk og jaktfalk om vindmølleparkplanene i Kvitvola realiseres. Fugleekspertene mener også at bestandene av rype og orrfugl vil lide.

– Jeg håper at kommunepolitikerne i Engerdal sier nei til vindmålemast og vindmøller. For et ja til målemast i Kvitvola må oppfattes som et langt skritt på veien til etablering av vindmøllepark, sier leder av ornitologene i Hedmark, Carl Knoff.