Gå til sidens hovedinnhold

Må likebehandles

Artikkelen er over 10 år gammel

Ordfører Ole Martin Norderhaug planlegger en tur til finansminister Sigbjørn Johnsen, med det mål for øye å få fjernet monsen på elgjakt i kommuneskog.

– Det er urettferdig at Statskog og statsallmenningene i Norge er fritatt for moms på elgjakt, mens private grunneiere og kommuneskogen må betale moms på slik jakt, sier trysilordfører Ole Martin Norderhaug.

63 kroner uten moms

Ordføreren planlegger nå en oslotur for å ta en alvorsprat med finansminister Sigbjørn Johnsen om elgjaktmoms.

På ordføreren initiativ har Ivar Haraldseid i Kommuneskogen i Trysil (TKS) laget en oversikt over all skutt elg i kommunen i fjor, og beregnet gjennomsnittlig kilospris på elgkjøtt ut fra TKS, Statskogs og Borregaards prismatriser på elgjakt. Her kommer TKS ut med en pris på 79 kroner kiloen på elgkjøtt inkludert moms, mens Statskog sin pris ligger på 88 kroner eksklusiv moms. Borregaards pris ligger på 94 kroner kiloen for elgkjøtt, og i denne prisen er moms inkludert.

– Om momsen fjernes fra TKS sin pris på elgkjøtt, ender vi opp med en pris på 63 kroner kiloen. Dette er samme beløp som storviltutvalget ønsker at prisen i TKS skal ligge på opplyser ordføreren.

Vinn-vinn situasjon

Trysil fellesforening for jakt og fiskes storviltutvalg har sendt brev til kommunepolitikerne i Trysil, og bedt politikerne om å redusere kilosprisen på elgkjøtt fra 82 kroner kiloet til 64 kroner slik som engerdølene har. Elgjegerne mener at den høye prisen legger en sterk demper på rekrutteringen av storviltjegere og mange trekker seg fra elgjakt på grunn av den skyhøye prisen. Ordføreren har registrert jegernes krav. Han vil ikke ha noen formening om prisen er riktig eller feil, men innrømmer at det står i hans partiprogram at han forplikter seg til å sørge for å holde en rimelig pris på elgjakt i Trysil.

–Men, skal kommunen senke prisen på elgkjøtt til 63 kroner kiloen som jegerne ber om, kommer TKS til å få redusert sine inntekter med om lag 270 000 kroner. Det har vi ikke råd til. Da er det bedre å få fjernet momsen på elgjakt, sier Norderhaug.
Ordføreren ser for seg at et momsfritak på elgjakt i Trysil ikke bare vil føre til en lavere pris for elgjegerne, men også mer penger i kommunekassa.

Dette forklarer han med at momsen per kilo kjøtt er 25 kroner, og slipper TKS å betale dette beløpet, kan det deles mellom jegerne og TKS. Kilosprisen til jegerne blir da lavere enn den er i dag, og TKS vil sitte igjen med et høyere nettobeløp.
Elgjaktprisene vil komme opp som en politisk sak senere i år da inntektene fra elgjakt er med i budsjettgrunnlaget for TKS.

Kommentarer til denne saken