Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker brukernes hjelp

Artikkelen er over 10 år gammel

De som steller med psykisk helse, helsestasjon og barnevern i Trysil vil ha hjelp fra brukerne til å bli bedre.

I disse dager får 508 brukere av disse tjenestene et spørreskjema i posten.

– Dem vil vi gjerne ha svar på innen 13. april, sier helsesjef Jon Arne Bye, leder for psykisk helse Ruth Norderhaug Hammar, ledende helsesøster Gina Ødegård, leder for barnevern Eva Holmset, og koordinator for fagområdet Anders Spangen.

Ikke bli redde

Slike spørreskjemaer kan virke overveldende og ganske skumle.

– Det vet vi, og det er ganske omfattende skjemaer vi sender ut: Men er det noen som stusser på spørsmål, eller synes svaralternativer er vanskelige å finne ut av, så fyll ut etter beste evne. Det er viktig for oss å få så mange svar som mulig, sier Jon Arne Bye.

Svarene skal han og virksomhetslederne bruke til å finne ut hvordan folk er fornøyd eller mindre fornøyd med tjenestene de får på helsestasjonen, i barnevernet, eller i psykisk helse.

– Når vi har fått kunnskap om hvor vi står, vil vi bruke den til å forbedre tjenestene. Flere av disse områdene griper inn i hverandre, og kanskje kan vi samarbeide og samordne mer, sier Bye.

– Er det snakk om samordning i betydningen rasjonalisering?


– Nei. Vi vil vite hvordan brukerne synes de blir møtt, hvor stor medvirkning de har, hvordan se synes informasjonen de får, er, og hva de mener om faglig kompetanse i sin kontakt med helsetjenestene.

Flere for noen

Noen av de 508 som får spørreskjemaer, har kontakt med både barnevern, helsestasjon og psykisk helse.

– For barna svarer foreldre eller andre pårørende. For undersøkelsene i psykisk helse vil folk fra Mental Helse være på Tingstua 6. og 13. april og veilede, og fremmedspråklige som har vansker med å forstå skjemaene, kan kontakte flyktningkonsulenten i kommunen.
Psykisk helse har gjennomført en lignende undersøkelse i 2008.

For de to andre områdene er det et nytt tiltak.

– I framtida tror vi at vi bør gjennomføre slike brukerundersøkelser annet hvert år på alle tjenesteområder. Vi vil da ha mulighet til å sammenligne oss med oss sjøl. Samtidig får vi også materiale til å sammenligne tjenestene våre med andre kommuners, sier Jon Arne Bye.

Kommentarer til denne saken