Det hevder daglig leder i Solheim Hyttegrend, Svein Ove Nordsveen.
Selskapet Austri Vind, som er et samarbeidsprosjekt mellom Eidsiva, Stange Energi og Gudbrandsdal Engergi, planlegger å oppføre ei prøvevindmølle i Kvitvola-området vest for Engerdal sentrum før utgangen av året. Dette er i ferd med å skape en storm av protester i fjellbygda, som har hytteutbygging som en av de viktigste primærnæringene.

Frykter turistflukt

– Kommer det vindmøller i Kvitvola blir utsikten fra hele Østfjellet ødelagt. Vi kommer ikke til å få solgt ei eneste ny hytte i framtida. Dette er en stor trussel for livsgrunnlaget i Engerdal, for med stans i hytteutbyggingen vil 30-35 arbeidsplasser i Østfjellet gå dukken. Selv har jeg 11 mann i arbeid, og jeg vil kjempe hardt for at de fortsatt har et arbeid å gå til hver dag, sier Svein Ove Nordsveen.

Han har på vegne av hyttebyggefirmaet Solheim Hyttegrend sendt brev til alle kommunens kommunestyrerepresentanter, og håper dermed at politikerne stopper vindkraftprosjektet før prøvemasta blir et faktum.

– Jeg er ikke imot vindkraft generelt. Men jeg mener helt klart at det må kunne gå an å finne et annet sted i kommunen som egner seg bedre til vindmøllepark enn Kvitvola. Dette fantastiske fjellområdet er mye brukt som rekreasjonsområde for både innbyggere og tilreisende, og det er kjempetragisk om dette blir ødelagt. Da drar turistene til andre områder, tror Nordsveen.

Vindmøller som utsikt

Svein Ove Nordsveen har på vegne av Solheim Hyttegrend vært i kontakt med advokat, og fått vite at han plikter å opplyse potensielle hyttekjøpere om at utsikten fra hyttene kan bli en vindmøllepark en gang i framtida. – I gjeldende kommuneplan står det svart på hvitt at det skal satses på hyttebygging og turisme i Engerdal. Det er ikke forenlig med en vindmøllepark plassert midt i synsfeltet til turistene, hevder Svein Ove Nordsveen.

Han har allerede fått flere tilbakemeldinger fra folk som har bygget hytte i Østfjellet.

– Jeg setter nå min lit til at kommunen tenker seg grundig om og ikke tar noen avgjørelser i denne saken før alle parter er blitt hørt og har fått sagt sin mening, sier Svein Ove Nordsveen.