Den nye regjeringen vil fjerne boplikten, som først og fremst er et norsk rettsfenomen som innebærer en plikt til at en landbrukseiendom eller et hus skal benyttes til helårs beboelse.

I dag står det mange tomme hus og bruk i Trysil, spesielt ute i grendene.

LES OGSÅ:


Et eksempel er Eidet gård i Engerneset, som straks skal ha blitt mer attraktiv etter at nyheten om at boplikten skal fjernes, ble kjent.

– Vi har slitt med å få solgt gårdsbruket på grunn av boplikten, men det har vært flere henvendelser siden i går, sa eiendomsmegler Tormod Møller til E24 tirsdag.

Trysil bør ha fokus

Direktør i Eiendomsmeglerforetakenes landsforening, Christian Vammervold Dreyer, nevner til E24 Trysil som et eksempel på en kommune som bør ha fokus på å legge til rette for de som vil ha hytte i kommunen, framfor å tvinge folk til å bo der.

Rammer bosetting

– Er det noe vi har hatt fokus på i Trysil så er det jo å legge til rette for fritidsboliger, sier ordfører Ole Martin Norderhaug til Østlendingen.

Han er imidlertid bekymret for at opphevingen av boplikt vil kunne ramme bosettingen, og kommuneøkonomien.

– Det hjelper ikke oss med fritidsboliger, når det ikke meldes flytting, sier han.

– De store skogeiendommene som er driftsforsvarlige vil kanskje ikke bli bebodd, om boplikten oppheves, sier ordføreren.

På den andre siden ser han at det kan bli lettere å omsette mindre eiendommer i Trysil. – Det er mye tomme hus, spesielt ute i grendene.

En del mindre bruk har vært vanskelig å omsette. Og det positive er at de ikke vil stå tomme, de vil bli stelt og holdt i orden, sier han.

Trysil bondelag frykter også at oppheving av boplikt vil kunne svekke bosettingen.

– Vi har mange store eiendommer som omfattes av boplikten i Trysil. Og vi mener det fortsatt bør være boplikt på de store og levedyktige eiendommene, sier leder i Trysil bondelag, Elisabeth Onsager.

Kraftig satt ned i pris

Allerede i 2010 ble gården forsøkt solgt første gang, da for hele 13 millioner kroner.
 
Mot slutten av 2010 ble prisen senket til 10 millioner, før den senere gikk ned til 8,5 millioner.
 
I 2012 ble det gjort et nytt forsøk. Da var prisen nesten halvert siden første forsøk, og lagt ut for 6,9 millioner.
 
I mai i år ble prisen senket for foreløpig siste gang, og gården ligger ute på Finn.no for 6,35 millioner kroner.
 
– Tidligere var prisen for høy, og det kom ingen bud selv om det var interesse. Dette er et forsøk på å tilpasse gården markedet, sier eiendomsmegler Anders Opgård til Østlendingen.

LES OGSÅ: