Denne saken ble første gang publisert i Østlendingens papiravis 19. januar 2012.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som avgjør om Austri Vind får konsesjon til å bygge vindkraftverk i Kvitvola/Gråhøgda området i Engerdal.

NVE har mottatt 35 skriftlige høringssvar med innspill til konsekvensanalysen, og har nå utarbeidet en utredningsplan for hva konsekvensanalysen skal inneholde.

Må utrede mer

I tillegg til standardutredninger som omhandler alt fra dyreliv til fortidsminner, krever NVE at Austri Vind skal gjøre en større utredning enn det som er vanlig på de konsekvenser en vindmøllepark kan få for verdiskapning, reiseliv og turisme i Engerdal kommune.

Austri Vind er i gang med å utarbeide et forslag til hva denne verdiskapningsanalysen skal inneholde, og den skal godkjennes av NVE i samråd med kommunen.

Austri Vind har engasjert Sweco og Østlandsforskning til å lage konsekvensanalysen, som er kostnadsberegnet til en millioner kroner. I tillegg må Austri Vind ut med en halv million kroner ekstra for den utvidede delen som går på verdiskapning, turisme og reiseliv.

Allerede om 16 uker er den beregnet å være ferdig.

– Går alt etter planen og kommunen godkjenner opplegget til verdiskapningsanalysen, sender vi søknad om konsesjon til NVE til sommeren, opplyser daglig leder i Austri Vind, Ola Børke.

Bygdefolk i fokusgrupper

I går fikk kommune, grunneiere, politikere, fjellstyre, Statskog, hytteutbyggere, hytteforeninger og andre berørte parter høre siste nytt om status i vindmølleprosjektet av Austri Vind, Østlandsforskning og Sweco.

Møtedeltakerne fikk blant annet vite at det i stedet for spørreundersøkelse skal plukkes ut grupper av hytteeiere, næringsdrivende og innbyggere til såkalte fokusgrupper, som skal sikre en bred og representativ involvering av ulike brukergrupper.

Fokusgruppene vil være viktige kilder til informasjon om nåsituasjonen og de skal også gi innspill om framtidige konsekvenser av utbygging, sett fra sitt ståsted.

Under samrådsmøtet ga Ingunn Biørnstad fra Sweco og Tor Arnesen fra Østlandsforskning en orientering om metodikken som skal brukes til å få alle fakta på bordet. Mange tilhørere benyttet anledningen til å stille spørsmål.

Vidar Risbakken fra «La fjellet leve» etterlyste utredning av andre områder i Engerdal som kan egne seg bedre til vindmøllepark enn Kvitvola, men han fikk som svar at en slik foreligger ikke, noe han mislikte sterkt.

Ønsker fortgang

Vidar Risbakken er overbevist om at vindkraftverk i Kvitvola kommer til å ta drepen på hyttenæringen i Engerdal, og dermed mange arbeidsplasser.

– Hva om konsekvensanalysen viser at vindkraftutbygging virker positivt for hyttenæringen?

– Det har jeg ingen tro på. Men det som er viktig er å få en snarlig avklaring på om det blir vindkraftutbygging eller ikke i Kvitvola, sier Risbakken.

Etter at søknad om konsesjon er sendt, venter en ny runde med høring før Austri Vind får ja eller nei til søknaden fra NVE. Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet, og normal behandlingstid er inntil et år. Først etter en slik klagebehandling, er konsesjonen rettkraftig, og utbygging kan starte.