Trysil har kapasitet til økt verdiskaping i reiselivet

Helge Bonden, destinasjonssjef i Skistar Trysil.

Helge Bonden, destinasjonssjef i Skistar Trysil. Foto:

Av
DEL

MeningerTallenes tale er tydelige og klare for hva som skaper verdi og arbeidsplasser i kommunen vår. Trysil lever rett og slett av reiselivet. Godt over 50% av verdiskapning og sysselsetting kommer fra reiselivet. Reiselivet er hjørnestensbedriften, og sørger for å holde resten av næringslivet i kommunen i gang. Både hyttetryslinger og kommersielle gjester er helt avgjørende for at vårt lokalsamfunn skal fungere. Derfor må vi sammen slå ring rundt reiselivet, og legge til rette for at vi fortsatt kan utvikle hjørnestensbedriften vår til beste for Trysil samfunnet. Uten reiselivet stopper Trysil!

I over 50 år har flinke og visjonære tryslinger utviklet reiselivet i kommunen med det alpine skiproduktet som spydspiss og fyrtårn. Vi har vokst oss til Norges største og mest populære skidestinasjon og studieturene har vært mange fra andre fjell og distriktskommuner til Trysil for å se hvordan vi har gjort det. Tryslingene har vært rause og delt av sin visdom, men samtidig visst at vi har konkurransefortrinn som ikke er lett å kopiere for andre kommuner – nemlig det genuine samarbeidet som har preget Trysils utvikling i alle år. Blant annet gjennom grunneiersamarbeidet i Trysilfjell Utmarkslag, offentlig-privat samarbeid med en offensiv kommuneledelse på laget og oppslutningen rundt et felles destinasjonsselskap. Dette har vært helt avgjørende for at Trysil har lykkes.

Også for en stor aktør som SkiStar er det viktig at samarbeidet på destinasjonen fungerer. Vi er alle gjensidig avhengig av hverandre. Gjestene opplever produktet Trysil. Hvem som eier og driver de ulike virksomhetene i Trysil er ikke viktig for gjestene. De forholder seg til at de ferierer i Trysil, og gir karakter for produktet Trysil. Både SkiStar og Trysil lever av å levere produkt og service i verdensklasse – opplevelser folk lengter tilbake til. Reiselivet er spesielt på denne måten – alle er avhengig av hverandre. Derfor er også vi i SkiStar opptatt av å bidra til gode samarbeidsprosesser og gode samarbeidsarenaer for fortsatt kontrollert vekst og balansert utvikling av et bærekraftig Trysil.

Selvsagt var også den gode organiseringen og det gode samarbeidet en medvirkende årsak til at SkiStar kjøpte skianlegget i Trysil i 2005. Her så man potensiale for videre vekst, et godt produkt, en kommune som var positiv, næringsaktører som ville satse, et stort markedspotensial og et godt samarbeid. Etter kjøpet i 2005 har SkiStar bevart sin positive tro på Trysil, og investert ytterligere godt over 1 milliard kroner i Trysilbygda, og ønsker fortsatt å bidra til videre utvikling.

Alle er opptatt av at vi skal ha bærekraftig vekst – ikke minst gjesten. Gjestene vil ikke komme tilbake om de opplever at vi går på akkord med miljø, natur eller sosiale verdier. Og bedriftene vil ikke overleve om de ikke er økonomisk levedyktige. På denne måten har tryslingen tenkt bærekraftig utvikling hele veien med gode og involverende prosesser og planer, som f.eks. reiselivsstrategien. Vi har i dag mye ledig kapasitet, og dermed gode forutsetninger for fortsatt bærekraftig vekst. I gjennomsnitt er den totale beleggsprosenten i våre kommersielle senger 43% på vinteren og 9% i barmarksesongen. Det betyr at potensialet for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser er stort, og det vil være bærekraftig å fylle disse sengene ytterligere. Skianlegget har i dag bygget ut ca 60% av sin kapasitet, og har dermed også fortsatt betydelig vekstpotensial. I tillegg er det utviklingsmuligheter i sentrum, som kan bidra til å gjøre dette mer attraktivt for både gjester og innbyggere. Trysil er dimensjonert for volumturisme, og kan håndtere dette på en kontrollert, balansert og bærekraftig måte.

I de senere år har vi også hatt en bærekraftig utvikling med større fokus og interesse for helårsdestinasjonen Trysil, som gir ringvirkninger en distriktskommune knapt kan drømme om. Her er det snakk om å unytte den enorme investeringen som allerede finnes i tilgjengelig infrastruktur, bygge videre på sykkelsatsingen, utnytte de gode naturgitte forutsetninger vi har også for barmarksturisme samt evne å dyrke det pågangsmotet mange aktører viser i hele vår kommune.

Det har vært en særdeles positiv utvikling i Trysil på de fleste parametere, økende trafikk på vinter, økende trafikk på sommer, økt interesse for å bygge fritidsboliger, økt bruk av fritidsboligen, flere arbeidsplasser og flere tryslinger. Vi har lykkes med det som de fleste andre distriktskommuner har mislykkes med når arbeidsplasser i primærnæringer har blitt borte. Vi har erstattet 1 500 tapte arbeidsplasser i skogen med 1 500 arbeidsplasser i reiselivet. Vi har vært gjennom en stor omstilling - nå gjelder det å holde stø kurs. Reiselivet er den raskest voksende næring i verden, den er arbeidsintensiv, gir store ringvirkninger lokalt og ikke minst – ingen kan flytte fjellet vårt ut av kommunen!

Trysil har alle muligheter! Vi må fortsette å satse og legge til rette for at næringsaktører får utvikle sin virksomhet. Kommuneledelsens viktigste oppgave da er å være tydelig fokusert på fortsatt bærekraftig reiselivsutvikling i Trysil, og skape trygghet for at nye investeringer er et riktig valg – nettopp i vår kommune.

Helge Bonden
Destinasjonssjef
SkiStar Trysil

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags