Trakk seg etter at de mente de hadde blitt overkjørt av ordfører og Engerdal kommuneskoger KF – nå har samtlige styremedlemmer gjenopptatt sine verv

TRAKK SEG: Hele styret i Engerdal Utmarkslag, med leder Finn Vaagan i spissen, trakk seg med umiddelbar virkning rett før jul. Nå har samtlige styremedlemmer gjenopptatt sine verv.

TRAKK SEG: Hele styret i Engerdal Utmarkslag, med leder Finn Vaagan i spissen, trakk seg med umiddelbar virkning rett før jul. Nå har samtlige styremedlemmer gjenopptatt sine verv. Foto:

20. desember i fjor fratrådte hele styret i Engerdal Utmarkslag (EU) sine verv med umiddelbar virkning, fordi de mente de hadde blitt overkjørt av ordfører Lars Erik Hyllvang og Engerdal kommuneskoger KF. Nå har imidlertid samtlige styremedlemmer gjenopptatt sine verv.

DEL

Det skjedde under EUs medlemsmøte onsdag denne uka.

– Engerdal Utmarkslag som organisasjon kan nå fortsette å ta sitt samfunnsansvar, opplyser Finn Vaagan, som nå er styreleder for Utmarkslaget igjen.

Han presiserer videre at det er grunneierne som eier Utmarkslaget, og at det er for å serve dem at styremedlemmene har sagt ja til å starte opp igjen.

– Styret er valgt av årsmøtet, og når 60 prosent av medlemmene møtte og det var enstemmig oppfordring om å sette i gang igjen, ble det til at vi gjorde det, forklarer han til Lokalavisa (bak betalingsmur).

Kontrollutvalget i Engerdal har også hatt møte torsdag 17. januar om saken.

Vedtaket fra kontrollutvalget innebærer at de mener ordfører og formannskapet manglet myndighet til å instruere styreleder, styrets medlemmer eller daglig leder i Engerdal kommuneskoger, slik det fremgår av protokollen fra formannskapsmøtet 07.01.2019.

Tilsvarende gjelder ordførers instruksjon av 20.12.2018, som de påpeker at mangler protokollering.

De mener også at lukkingen av møtet har skjedd på utilstrekkelig grunnlag og mener at en generell henvisning til Kommunelovens § 31 ikke er nok for å lukke kommunale møter.

Sakens kjerne

Det var i et brev til Engerdal kommune like før jul, signert nevnte Vaagan og tre av de fire styremedlemmene, at det i kraftige ordelag ble gitt uttrykk for hvorfor styret gikk av umiddelbart.

I brevet skrev EU-ledelsen at organisasjonen ble instruert av fungerende ordfører Tor Erik Skramstad i Engerdal kommune til å avlyse ekstraordinært årsmøte, hvor virksomhetsoverdragelse for å sikre framtidige skiløyper og gode veger i Engerdal Østfjell var temaet.

Ifølge den da avgåtte EU-ledelsen, instruerte Skramstad dem gjennom styrelederen i Engerdal kommuneskoger KF.

«Begrunnelsen for instruksjonen var at Engerdal formannskap måtte behandle saken før den ble behandlet i EUs ekstraordinære årsmøte,» sto det i brevet.

EU-styret mente at dette var mistillit av en slik art at styret ikke lenger kunne fortsette, og EUs styreleder, Finn Vaagan, la ikke skjul på at han var sjokkert over måten kommunen, ved ordfører, hadde opptrådt.

I brevet ble det også stilt flere spørsmål om det EU-styret kaller ordførerens instruksjon. Blant annet om Skramstads habilitet, da han var medlem i EU inntil 26. september, og hadde en oppsigelsesfrist på tre måneder.

Ordfører Lars Erik Hyllvang i Engerdal har ikke fått kontrollutvalgets protokoll, og vil derfor vente med å uttale seg i saken.

Artikkeltags