– Jeg synes dette er både gledelig og overraskende, sier Halvor Hansson i Engerdal fjellstyre.

Saken har versert i snart ett år, og startet med at Engerdal fjellstyre reagerte på Statskogs hogstplaner. Fjellstyret mente Statskogs planer om et uttak på 37.000 kubikk var urealistisk og ville føre til alvorlige konsekvenser for framtidig hogst.

Fjellstyret fikk støtte fra formannskapet som valgte å sette begrensninger for Statskogs uttak. Statskog klaget formannskapets vedtak inn til Fylkesmannen i Hedmark.

Klagene er nå behandlet og fylkesmannen gir kommunen medhold i flere av punktene.

Ordfører Lars Erik Hyllvang er godt fornøyd vedtaket, som har gitt kommunen medhold i følgende punkter: 50 prosent av skogen kan ikke tas ut (tidl. praksis hos Statskog har vært 80%).

Minst 40 utviklingsdyktige trær skal stå igjen per dekar. Det skal også være et belte på minimum 50 meter mellom hogstflatene.

– Formannskapet har benyttet seg av kommunestyrerepresentant Halvor Hanssons skogfaglige kompetanse og er svært takknemlig for den innsatsen Hansson har lagt ned i saken. Dette har ikke vært mulig uten hans medvirkning, sier Hyllvang.

LES OGSÅ: