For eksempel er det fortsatt helt åpent hvem som blir ordfører av Aps Randi Sætre, Høyres Knut Løken og Sps Erik Sletten

Sp er den klare valgvinneren, med en prosentøkning på 5,9 til 24 fra forrige kommunevalg, og en økning i mandater fra fire til seks med et forbehold for hva fintellingen vil vise om mandatfordelingen.

SV er partiet med størst nedgang i Trysil, med 4,1 prosent nedgang, og mandatene blir redusert fra to til en.

Også Ap og Høyre gjorde det bra - Ap med 40,7 prosent av stemmene, en framgang på 4,1 prosent. Ap vil sannsynligvis øke antall mandater fra ni til elleve.

Høyre oppnådde 24 prosent av stemmene, en framgang på 1,4 prosent. Partiet beholder mest sannsynlig sine seks mandater.

Frp får med 3,8 prosent av stemmene antakelig beholde det ene av sine to mandater i kommunestyret.

Både Venstre og KrF er ute av kommunestyret – med forbehold om at stemme- og mandatfordeling kan endre seg etter fintellinga og fordelingen av slengere. Selv om SV bare fikk 3,2 prosent av stemmene, pleier førstekandidaten Marit Nyhuus å få mange slengere.

Kunne ønsket mer

Sps førstemann og ordførerkandidat Erik Sletten var fornøyd med framgangen, men hadde et håp om enda større oppslutning.

– Vi har vært klare og tydelige i viktige saker som for eksempel kommunesammenslåing og rovdyrpolitikk, og i andre mindre, men viktige lokale saker. Jeg mener vi har gjort mye riktig både i programarbeid og under valgkampen, så sånn sett er jeg litt skuffet over resultatet, sier Erik Sletten.

Sletten har før valget ikke gitt noen signaler om hvem Sp vil godblunke til etter valget, med tanke på samarbeid med andre partier.

Slik mandatfordelinga er nå, har Sp, H og Frp flertall med 13 i kommunestyret, hvis de skulle finne på å samarbeide.

– Jeg har sagt at vi egentlig ikke vil ha verken Høyre eller Ap, sier Sletten.

– Rikspolitisk er det langt mellom H og Sp, men den lokale varianten av H er jo nærmere oss både når det gjelder kommunesammenslåing og rovdyrpolitikk, som verken avkrefter eller bekrefter om Ap kan være en samarbeidspartner.

– Men det kan hende både H og Ap kan få et godt tilbud fra Sp, sier Sletten.

Veldig fornøyd

Aps ordførerkandidat Randi Sætre er svært godt fornøyd med framgangen til Ap.

– Vi er lykkelige over en framgang på 4,1 prosent og økningen på to mandater til elleve. Men det er klart at slik valgresultatet ble, blir det forhandlinger om samarbeid og posisjoner, først og fremst mellom de tre største partiene Ap, Sp og H, sier Sætre.

– Hvem vil Ap kunne forhandle med?

– Vi har sagt klart fra at vi ønsker oss et videre samarbeid med Sp og SV, og valgresultatet i Trysil er jo også et signal om at velgerne ønsker et rødgrønt samarbeid. Svært mye er opp til Sp nå, og Høyre vil vel gjøre sine hoser grønne hos Sp, tenker jeg, sier Randi Sætre – som sier at som det desidert største partiet vil det bli vanskelig for Ap å ikke skulle få ordføreren i et eventuelt samarbeid med Sp.

Fornøyd i Høyre

Høyres ordførerkandidat Knut Løken er svært fornøyd med valgresultatet.

– Det er det beste valgresultatet Høyre noen gang har hatt. Jeg hadde kanskje håpet av vi skulle øke mandattallet fra seks til sju, og er litt skuffet over at vi ikke klarte det. Sps framgang var forventet, men jeg synes det er synd at KrF og Venstre ikke kommer med i kommunestyret. Valgresultatet som helhet gjør jo at situasjonen i Trysil er helt åpen og uavklart, så nå må vi inn i forhandlinger, sier Løken, og ser Sp, Frp og eventuelt SV som mulige samarbeidspartnere (SV gikk inn i valgteknisk samarbeid med blant annet Frp for fire år siden).

– Kan du tenke deg å være varaordfører i et Sp-samarbeid?

– Om jeg er ordfører eller varaordfører, spiller ikke så stor rolle for meg, men skulle det bli aktuelt å bli varaordfører i samarbeid med Sp, må vi ha noe annet igjen. Jeg og Høyre vil drive politikk og ha innflytelse, sier Knut Løken.

Skuffet

Marit Nyhuus, som har vært varaordfører i denne perioden, er svært skuffet over den store nedgangen til SV.

– Jeg var litt forberedt på nedgang. Men får vi beholde det ene mandatet til kommunestyret, skal i alle fall de andre få merke at jeg er der, sier hun.