Gå til sidens hovedinnhold

Trysil trenger akuttsjukehus i Elverum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 7. juni inviterte helseminister Høie kommunene i Innlandet til å kommentere vedtakene som er fattet i helseforetaksstyrene om framtidig sjukehusstruktur i Innlandet. Vårt hovedbudskap til ministeren som nå skal vedta en lokalisering er at vi i Trysil trenger et akuttsjukehus i Elverum.

Statsråd Høie har ved flere anledninger vist at han kjenner Trysil, vår situasjon og vårt utgangspunkt godt. Vi er en kommune med store avstander, 6631 innbyggere og et stort antall besøkende sommer som vinter. Det gir oss et folketall vi har helseansvar for i helger oppimot 3 ganger innbyggertallet og i høysesong oppimot 10 ganger flere. Vi er i store deler av vinterhalvåret Innlandets største by.

Dagens sjukehusstruktur gir oss en snittavstand til Elverum sjukehus på 7–8 mil eller ca. en times reisevei. Lengst øst og nord i vår kommune har vi en reisetid til sjukehus på en time og tre kvarter. De samme områdene ligger i dag utenfor responstiden til luftambulansen.

I normalåret 2019 hadde vi 1600 ski- og sykkelskader i og rundt Trysilfjellet. Vi hadde 16 000 henvendelser til vår legevakt. Av skadene klarer vi å behandle ca. 80 % selv. Resten sendes til akuttsjukehus Elverum/Hamar. Av alvorlige skader i 2019 utgjorde skader fra Trysil 13 av totalt 40 eller drøyt 30 % på traumemottaket på Hamar sjukehus.

Det som betyr noe for vår kommune, innbyggerne som besøkende er avstand til føde- og akuttsjukehus. Derfor har vi i Trysil sett et sterkt folkelig engasjement fra våre innbyggere for sjukehuset i Elverum. Folk i likhet med politikere og næringslivet har gang på gang understreket at det er AKUTT sjukehus vi trenger nærheten til.

De to sjukehusstyrene foreslår elektivt sjukehus i Elverum. Vi har aldri bedt om å få et elektivt sjukehus og løsningen med dette er ganske enkelt ikke nok for å gi befolkningen sikkerhet og trygghet når akutte helsesituasjoner oppstår. Vi er vant til å reise langt for å få planlagt helsehjelp – det er vi fortsatt innstilt på å gjøre.

Det fødes i snitt en trysling i uka på Elverum sjukehus. I forrige kvartal hadde vi en positiv befolkningsutvikling på 50 personer. Vi er en attraktiv kommune å bo, flytte til og vi ser at stadig flere hyttetryslinger er mer og mer på hytta. Nærhet til akuttsjukehus er en svært viktig faktor for fortsatt vekst og utvikling i vår kommune.

Avstanden til sjukehuset er stor nok som den er i dag og en løsning som gir oss et dårligere akutt- og fødetilbud i framtida er det uaktuelt å bifalle. Vi tror at heller ikke statsråden ønsker en løsning som vil gi befolkningen i Trysil og i store deler av Innlandet et dårligere akutt sjukehustilbud.

Erik Sletten, ordfører Trysil

Stine Akre, varaordfører Trysil

Kommentarer til denne saken