Gå til sidens hovedinnhold

Trysil trenger akuttsykehus i Elverum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehuset Innlandet HF skal bidra til at hele befolkningen i Innlandet skal ha et likeverdig behandlingstilbud, på riktig nivå og med god kvalitet, når behov oppstår.

Befolkningen i Innlandet består ikke bare av de folkeregistrerte. I Trysil er vi flinke til å få stadig flere til å besøke oss, både vinter og sommer. Siden 1966 har vi vokst kontinuerlig og er i dag Norges desidert største skisted.

Trysil har 6600 innbyggere. I tillegg har vi 6700 fritidsboliger som fordeler seg på bruk av hytteeierne selv og utleie til kommersielle gjester fra Norge og utlandet:

I fritidsboligene er det ca 10 000 senger som går i kommersiell utleie og disse gir 855 000 gjestedøgn i Trysil gjennom året (1 person 1 natt).I snitt er hytteeierne 3-4 personer på hytta og de bruker fritidsboligen 60-100 dager i året.Det tilsvarer fra 1,2-2,6 millioner gjestedøgn. Bruken har økt de siste årene, de ankommer i større grad torsdag istedenfor fredag, «alle» ferier brukes på hytta, og hytta brukes mer som hyttekontor.Særlig ser vi dette hos folk som har gått over fra heltidsstillinger til deltid pga seniortilrettelegging for eldre arbeidstakere og ikke minst hos aktive heltidspensjonister.

Dette er en ønsket utvikling i Trysil, som vi jobber hardt for å realisere. Totalt er det mange flere «innbyggere» i Trysil enn de folkeregistrerte. En vanlig vintersesong er det i snitt over 8 000 gjester i Trysil, i tillegg til lokalbefolkningen.

Med besøkende medregnet er vi av Innlandets største byer.

Hovedsakelig er det barnefamilier som besøker oss. I Trysil handler det om å være i aktivitet - på ski og sykkel, på fjellet, i elva og i skogen. Vi har over 1.1 millioner skidager og vi får stadig flere sykkelgjester om sommeren. I det store og hele er vi mange mennesker. Det gir et stort behov for tilgang til legehjelp.

Kommunene er pliktige til å ha ansvaret for alle som er i kommunen, både besøkende og lokalbefolkning. Legevakten i Trysil har over 1.200 skiskader per år. I tillegg til et voksende antall sykkelskader. Nærheten til akuttmedisinske helsetjenester er derfor helt nødvendig. Vi må kunne yte et godt helsetilbud i nærheten av der folk er.

Fremtidig utvikling

Trysil har nylig utarbeidet sin reiselivsstrategi mot 2030. Fremtidstroen i reiselivet er sterk og aktørene signaliserer videre utvikling, tilrettelegging og balansert vekst. Godkjente reguleringsplaner i Trysil kommune gir rom for å utvikle antall turistsenger fra dagens 28 500 til 43 000 og aktørene signaliserer en utbygging i takt med etterspørsel. Etterspørselen i hyttemarkedet er høy, og vi forventer videre utbygging av antall senger. Målsettingen i reiselivsstrategien er å øke kommersielle gjestedøgn til 1 300 000 i 2030, en økning på ca 3-4% årlig.

Sykehuset i Elverum må utvikles som akuttsykehus

Legesenteret i Trysil mener det er langt til traumemottaket allerede i dag. Og jo lenger unna det er, dessto lenger blir våre ambulanser opptatt og fraværende i vår kommune. Det svekker beredskapen betydelig - og kan absolutt ikke bli noe dårligere enn det er i dag.

For oss handler et akuttsykehus i Elverum om trygghet for både innbyggere og de som besøker oss. Det handler om næringsgrunnlaget vårt og om å legge til rette for at vi kan utvikle oss videre som et vel tilrettelagt reisemål.

I januar 2019 fattet styret for Helse Sør-Øst vedtaket om at «Framtidig sykehusstruktur skal ivareta balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet.» Det er vi veldig glade for.

Vi som bor og lever lengst øst - og som bygger opp et reisemål som stadig trekker flere besøkende til oss - trenger nærheten til akuttmedisinske tjenester.

Lykke til med siste innspurt i lokaliseringsprosessen til Helse Sør-Øst. Vi håper beslutningen om å legge akuttsykehus i Elverum blir vedtatt, slik at vi kan være trygge på at beredskapen til både besøkende og lokalbefolkning i Norges største ski- og stisykkelsted er ivaretatt.

Gudrun Sanaker Lohne
Daglig leder, Destinasjon Trysil

Kommentarer til denne saken